Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Diecezja białoruska w XVII i XVIII wieku

Antoni Mironowicz

Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2008
Stron: 350
Dział:
ISBN: 9788374311502
 
 
 

 

Praca, obok ukazania dziejów diecezji białoruskiej, omawia szczegółowo życie monastyczne na terenie eparchii. Monastery bowiem stały się podstawą funkcjonowania życia religijnego na terenie diecezji mohylewskiej i były główną podporą hierarchii cerkiewnej. Większość fragmentów pracy, za wyjątkiem rozdziału o ośrodkach zakonnych, została przygotowana w ujęciu chronologicznym. Obecność na katedrze biskupiej ordynariuszy diecezji białoruskiej stała się podstawą do określenia ram chronologicznych poszczególnych rozdziałów. Prezentowane opracowanie zostało wykonane w oparciu o szeroką bazę źródłową.

Cennym materiałem do napisania pracy okazały się liczne teksty, poświęcone dziejom prawosławia na terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego, diecezji białoruskiej, prace monograficzne o poszczególnych monasterach i miastach oraz biogramy wybitnych postaci związanych z diecezją mohylewską. Doceniając wagę poruszonych w pracy zagadnień, autor wyraża przekonanie, że przyczyni się ona do lepszego poznania roli diecezji białoruskiej w dziejach Kościoła wschodniego na terenie Rzeczypospolitej, a w szerszej perspektywie nad jej wkładem w rozwój tożsamości religijnej Białorusinów. Fragment Wstępu.

Przeczytaj fragment