Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Przekaz digitalny. Z zagadnień semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej

red. Ewa Szczęsna

Wydawnictwo: Universitas. Towarzystwo Autorów i Wyda, 2015
Stron: 404
Dział:
ISBN/ISSN: 9788324226450

 

Autor: red. Ewa Szczęsna

Wydawnictwo: Universitas. Towarzystwo Autorów i Wyda, 2015

Dział:

Stron: 404

ISBN/ISSN: 9788324226450

Nie ulega wątpliwości, że wraz z tomem „Przekaz digitalny” otrzymujemy nie tylko całość oryginalnie zaprojektowaną i umiejętnie zrealizowaną, ale także wizję nowocześnie uprawianego medioznawstwa budowaną na fundamencie semiotyki.

Prof. dr hab. Marek Hendrykowski 
Katedra Filmu, Telewizji i Nowych  Mediów
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Badania stanowiące podstawę książki, jak i ona sama mają  nowatorski i oryginalny charakter. O ile bowiem można spotkać, także i w Polsce, publikacje dotyczące ogólnych zagadnień cyberkultury i estetyki nowych mediów, to badania łączące perspektywę semiotyczną, semantyczną i komunikacyjną, wnikliwie analizujące i szeroko zarazem okoliczności wyłaniania się znaczeń w mediach cyfrowych, w zasadzie prawie dotąd nie zaistniały. Kompetentne, wnikliwe i wszechstronne ujęcie podjętej problematyki, aktualność przedstawionych rozważań i brak w polskim kontekście podobnego opracowania nakazują stanowczo rekomendować monografię do jak najszybszego wydania.

Prof. dr hab. Ryszard W. Kluszczyński
Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej
Uniwersytetu  Łódzkiego

Spis treści

Wstęp
Część pierwsza
W ŚWIECIE ZNAKÓW DIGITALNYCH
I. Znak digitalny. U podstaw nowej semiotyki tekstu – Ewa Szczęsna 
1. Specyfika znaku digitalnego 
1.1. Wobec zastanych koncepcji 
1.2. Materialność i sposób ukazywania się znaków 
1.3. Semantyka znaku (i tekstu) a nowe warunkowania dyskursywne 
2. Budowa znaku digitalnego: jego dwupoziomowość i wieloaspektowość 
2.1. Nowy model struktury znaku 
2.2. Poziom użytkowania 
2.3. Poziom programowania (znaczników) 
2.4. Konfrontacja poziomów. Interakcje, uzgodnienia, rozdźwięki 
II. Znak symboliczny w internecie – Marek Kaźmierczak 
1. Osobliwości znaków symbolicznych 
2. Prosty oraz złożony znak symboliczny 
III. Semiotyka hiperłącza – Mariusz Pisarski 
1. Problemy z hiperłączem 
2. Metasemiotyka hipertekstu według Tiny Schneider 
3. Hiperłącze w działaniu: poziom użytkowania 
4. Rozszerzanie modelu Hjelmsleva 
IV. Graficzny interfejs użytkownika jako zjawisko semiotyczne – Piotr Kubiński 
1. Interfejsy – wprowadzenie do tematu 
2. Znakowy charakter graficznych interfejsów użytkownika w grach wideo 
3. Jak znaczą znaki interfejsów gier wideo 
V. Formy pismo/obraz na stronach WWW. Przegląd – Agnieszka Smaga
VI. Cybersemiotyka. O śladach tekstu w kulturze cybernetycznej – Urszula Pawlicka 
1. Kontekst nomadyczności i postmedialności 
2. Semiotyka w nowych mediach: cybersemiotyczność 
3. Tekst cyfrowy w ujęciu cybersemiotyki 
Część druga
WYBRANE ZAGADNIENIA SEMANTYCZNE
I. Semantyka znaku infograficznego – Agnieszka Smaga 
II. Problem znaczenia estetycznego w środowisku cyfrowym. U podstaw poetyki semiotycznej i interaktywnej – Ewa Szczęsna 
1. Tekstualizacja warstwy przedstawień i działań użytkownika 
2. Atomizacja, kinetyzacja i modulowanie jako strategie
znaczeniotwórcze 
III. Nowe media – nowe opowieści? Fabułotwórczy potencjał struktur hipertekstowych – Mariusz Pisarski 
1. „Nieludzkie” medium zmienia głos nadawcy? 
2. Cyfrowe formy opowiadania wczoraj i dziś 
3. Rodzaje platform narracyjnych w nowych mediach 
3.1. Narracje programowalne i generatywne
3.2. Narracje hipertekstowe i interaktywna fikcja (IF) 
3.3. Narracje sieciowe i społecznościowe
3.4. Narracje lokacyjne i wearable computing 
4. Nowe fabuły dla hipertekstu? 
4.1. Hipertekstowa nośność powtórzeń: nawroty, pętle, ponowne odczytania
4.2. Struktury linkowo-węzłowe i fabuły skonfliktowane 
4.3. Struktura ukrytej misji i przetasowania wątków
IV. Relacyjność strukturalno-semantyczna w hiperfikcji (na podstawie Matrioszki Marty Dzido) – Urszula Pawlicka 
1. Od hiperpowieści Calvina do hiperfikcji Joyce’a 
2. Budowa hiperfikcji oraz relacyjność strukturalno-semantyczna
3. Hiperfikcja a teoria możliwych światów
4. Analiza hiperfikcji Matrioszka Dzido 
V. Cyfrowe remediacje figur – Ewa Szczęsna 
1. Jak badać figury cyfrowe? 
2. Klikając na kinetyczną teksturę – miejsca i sposoby kształtowania figur 
3. Kinetyczne przekształcenia tekstury (atomizacja, redukcja, adiekcja, permutacja) 
VI. Tekstualizacja intymności w Web 2.0 (na przykładzie przedstawień ciąży na stronach serwisu społecznościowego Facebook) – Marek Kaźmierczak 
1. Komunikacyjny kapitalizm 
2. Serwisy społecznościowe 
3. Goffmanowskie inspiracje 
4. Przedstawienie intymności w teatrze życia codziennego
Część trzecia
KOMUNIKACJA CYFROWA
I. Między językami, kodami, mediami. Przekład hipertekstowy – teoria i praktyka – Ewa Szczęsna, Urszula Pawlicka, Mariusz Pisarski 
1. Przekład cyfrowy i jego formy: digitalizacja, adaptacja digitalna, przekład hipertekstowy, przekłady struktur 
2. Adaptacja sieciowa – cechy i przykłady 
3. Nowe aspekty adaptacji i translacji tekstu w mediach cyfrowych 
3.1. Translacja w warstwie wizualnej i interfejsowej 
3.2. Translacja w warstwie kodu i między kodami 
II. Literatura cyfrowa a literackość i komunikacja literacka – Urszula Pawlicka 
1. Czy na tych ćwiczeniach jest literatura? Definiowanie literatury cyfrowej 
2. Pojmowanie literackości: od ujęć lingwistycznych do komunikacyjnych
3. Literatura cyfrowa a „rozmywanie” literackości 
4. Literatura cyfrowa a sztuka cyfrowa – próba wyznaczenia relacji
5. Jak literatura cyfrowa komunikuje swą literackość? 
III. Czytelnik/użytkownik jako internetowy recenzent tekstu literackiego – Joanna Szwechłowicz 
1. Intertekstualność recenzji blogowej 
2. Na tę chwilę nie polecam. Czy blogerzy to recenzenci? 
IV. Użytkownik w sieci internetowej – Marek Kaźmierczak 
1. W oceanie informacji 
2. Ponad nadawcą i odbiorcą 
3. Typologia użytkowników 
V. Gry publicystyczne jako część dyskursu współczesności – Piotr Kubiński 
1. Gry zaangażowane na tle innych gier wideo 
2. Gry publicystyczne
3. Studium przypadku – Raid Gaza!
4. Studium przypadku – Save Israel 
VI. Wpływ struktury forum na dyskurs internetowy – Joanna Szwechłowicz 
1. Forum internetowe – struktura statyczna i dynamiczna? 
2. Struktura forum jako determinanta dyskusji 
3. Forum a modyfikacje dokonywane przez użytkowników
VII. Dyskurs kształcenia digitalnego. Od komunikacji do perswazji – Ewa Szczęsna 
1. Ontologia dyskursu kształcenia digitalnego i jego funkcje 
2. Medialne modyfikacje w sferze społecznej sytuacji kształcenia 
3. Struktura platformy edukacyjnej 
Bibliografia
Spis rycin
Indeks nazwisk