Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Mit - Literatura - Tajemnica. Fantastyczność i cudowność

red. Waldemar Gruszczynski, red. Tomasz Ratajczak, red. Bogdan Trocha

Uniwersytet Zielonogórski, 2013
Stron: 304
Dział:
ISBN: 9788378421153

 

„Mitologia – jak twierdzi Joseph Campbell – jest przedostatnią prawdą – przedostatnią, bo tej ostatecznej nie można ująć w słowach” [...]. Okazuje się, że równie trudno jest ująć i uporządkować wszystko to, co tyczy się mitu, mit bowiem „jest wszystkim i niczym zarazem” [...] lub – jak zauważono w jednym z zamieszczonych tu szkiców – „w obszarze refleksji humanistycznej […] stanowi kategorię o wieloznacznej treści” (s. 57). Ta złożoność problematyki jest jej wadą i zaletą. Wadą, gdyż nie da się objąć syntetycznie wszystkich sposobów uobecniania się mitu w literaturze i innych tekstach kulturowych, np. filozoficznych czy religijnych. Nie potrafimy wskazać etapów ewolucji ani też sposobu funkcjonowania mitologii. Dodatkowym problemem, przed jakim stoimy, jest szeroki horyzont pojęciowy, tj. mnogość definicji mitów3, a także niezliczona ilość kontekstów, które wywołują gąszcz dodatkowych pytań i wątpliwości, przywołując niejednokrotnie to, co nazwalibyśmy Tajemnicą, a więc elementy irracjonalne, podświadome, nieuświadamiane, metafizyczne czy też ukryte przed ludzkim rozumem w inny sposób. Z kolei patrząc na tę wieloaspektowość z innej perspektywy, dostrzeżemy to, co pozytywne, tj. możliwość zaistnienia dyskursu o wielorakim charakterze: antropologicznym, filozoficznym, literaturoznawczym, psychologicznym czy religioznawczym, w którym poruszane będą coraz to nowe aspekty, w różnoraki sposób wiążące się z mitem i na swój sposób otwierające nowe perspektywy i ścieżki poszukiwań.
Żywimy nadzieję, że nowe perspektywy i impuls do poszukiwań da prezentowany tom, w którym zamieściliśmy dwadzieścia jeden tekstów oddających bogactwo tematyki powiązanej z mitem, pogrupowanych w trzy działy: Teorie i metody (I), Mitologie w literaturze i kulturze popularnej (II) oraz Literatura „głównego nurtu” i jej mitologiczne aspekty (III). Autorami tych wypowiedzi są badacze reprezentujący różne dyscypliny (m.in. teologię i filozofię) i ośrodki akademickie (m.in.: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Akademię Pomorską w Słupsku).