Publishing House
Proceed to the Publishing House

System Schengen a imigracja z perspektywy Polski i Niemiec

Monika Trojanowska-Strzęboszewska

Aspra-JR, 2014
Page(s): 213
Section:
ISBN: 9788375455168
 
 
 

 

Monika Trojanowska-Strzęboszewska

Aspra-JR, 2014

Section:

Page(s): 213

ISBN: 9788375455168

Książka dotyczy funkcjonowania strefy Schengen z perspektywy zmieniającego się w ostatnich latach podejścia Unii Europejskiej oraz państw tworzących ten system, do napływu imigrantów z krajów trzecich oraz rekonstrukcji modeli polityk imigracyjnych. Publikację tę uważam za przedsięwzięcie bardzo trafne oraz pożyteczne poznawczo i aplikacyjnie. Przedstawione w publikacji kontrowersje i spory wokół funkcjonowania systemu Schengen umożliwiają racjonalne spojrzenie na funkcjonalność symbolicznego paradygmatu Europy bez granic. Walorem godnym uwagi jest zawarta w książce analiza porównawcza stanowisk Polski i Niemiec w kwestiach reformy systemu Schengen oraz przyjęcia do niego Bułgarii i Rumunii, ukazująca imigracyjne tło czynników różnicujących oba kraje.  Jest to interesujące studium o znaczeniu politycznego i społecznego doświadczenia państw Europy z napływem i integracją imigrantów w kreowaniu pragmatycznego lub idealistycznego spojrzenia na system Schengen. Wnioski płynące z książki stanowić mogą cenną inspirację dla polskiego dyskursu politycznego wokół doktryny migracyjnej, w tym opracowania bardziej rozważnej koncepcji polskiej polityki imigracyjnej.

dr hab. prof. UW Grażyna Firlit-Fesnak, Uniwersytet Warszawski