Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Z dziejów kina w Gdańsku w latach 1896-1945

Marek Andrzejewski

UNIWERSYTET GDAŃSKI, 2013
Stron: 134
Dział:
ISBN: 9788378651604
 
 
 

 

Marek Andrzejewski

UNIWERSYTET GDAŃSKI, 2013

Dział:

Stron: 134

ISBN: 9788378651604

Monografia jest pierwszą pracą w literaturze polskiej i niemieckiej prezentującej dzieje kina w Gdańsku, w okresie 1896-1945, tj. w latach, kiedy dominowali tam Niemcy. Praca jest pomyślana jako pierwsza cześć historii kina w Gdańsku; drugą, obszerniejszą przygotowuje dr hab. Krzysztof Kornacki. W niniejszej pracy autor wykorzystał materiał archiwalny, roczniki prasy, literuję przedmiotu, wspomnienia i bardzo cenne fachowe pismo „Film-Kurier”. W monografii obok prezentacji rozwoju sieci kin starano się pokazać szybki wzrost popularności kina, na co miało duży wpływ przejście z filmu niemego do filmu dźwiękowego. Praca ma układ chronologiczno-rzeczowy i najwięcej miejsca zajmuje w niej okres Wolnego Miasta Gdańska. W pracy jest mowa o polityce repertuarowej gdańskich kin, jak i o wykorzystywaniu przez stronę gdańską kina do celów propagandowych.