Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Między transcendencją a immanencją. Religia w myśli Georga Simmla

Dominika Motak

FILIP LOHNER WYDAWNICTWO LIBRON, 2013
Stron: 234
Dział:
ISBN: 9788362196845

 
 
 

 

Dominika Motak

FILIP LOHNER WYDAWNICTWO LIBRON, 2013

Dział:

Stron: 234

ISBN: 9788362196845

Dominika Motak pracuje w Zakładzie Socjologii Religii Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest autorką książki Nowoczesność i fundamentalizm. Ruchy antymodernistyczne w chrześcijaństwie (Kraków 2002), artykułów dotyczących współczesnych zjawisk religijnych i teoretycznych aspektów badań nad religią, a także przekładów prac z dziedziny socjologii religii (m.in. dzieł Maxa Webera i Niklasa Luhmanna).

Książka Dominiki Motak jest swoistym kompendium wiedzy o Georgu Simmlu.Zawiera szereg idei inspirujących do przemyśleń i dyskusji.
Z recenzji prof. Włodzimierza Pawluczuka

Po znakomitym wprowadzeniu w życie, przesłanie, dzieło i „karierę” Simmla w rozdziale I otrzymujemy w trzech kolejnych rozdziałach omówienie i uporządkowanie tekstów Simmla z zakresu filozofii religii (także socjologii religii i religioznawstwa). Są to w większości teksty nietłumaczone na język polski, znane z „drugiej” ręki, natomiast często wręcz legendarne. Autorka przeprowadza ich świetną, udostępniającą, rozjaśniającą i problemową egzegezę, dając też pokaz swych zdolności translatorskich. Natomiast dwa ostatnie rozdziały mają charakter teoretyczny, „systemowy”, sensotwórczy, proponują pewien obraz struktury refleksji „religiologicznej” Simmla. […]
Praca dowodzi pełnej kompetencji autorki w zakresie filozofii, szczegółowych dyscyplin filozoficznych (filozofia religii, filozofia kultury) i religioznawstwa. Jej znajomość Simmla, epoki, w której żył, oraz jego tekstów nie pozostawia nic do życzenia. Książka napisana jest świetnym językiem, w którym fachowość konkurować może z jasnością i klarownością wywodu, co czyni książkę w pełni zrozumiałą nie tylko dla specjalistów, ale także dla najszerszego grona osób zainteresowanych humanistyką.
Z recenzji dr. hab. Janusza Dobieszewskiego