Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Dzieci Abrahama. Dialog kościoła katolickiego z islamem i judaizmem w Polsce w okresie pontyfikatu Jana Pawła II

Sylwia Górzna

Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, 2013
Stron: 202
Dział:
ISBN: 9788374672115
 
 
 

 

Sylwia Górzna

Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, 2013

Dział:

Stron: 202

ISBN: 9788374672115

S p i s   t r e ś c i

Wstęp                     5
Rozdział I
Dialog jako kategoria religijna, społeczna i polityczna      14
1. Pojęcie dialogu                 14
2. Rodzaje dialogu i jego cele             19
2.1. Dialog wewnątrzkościelny            19
2.2. Dialog ekumeniczny              20
2.3. Dialog międzyreligijny             27
2.4. Dialog z niewierzącymi             52
2.5. Dialog ze współczesnością            54
3. Partnerzy i metoda dialogu             55

Rozdział II
Jana Pawła II dialog międzyreligijny           58
1. Dialog w nauczaniu papieskim            58
2. Stosunek do islamu                76
3. Papież wobec judaizmu              82

Rozdział III
Problematyka społeczno-polityczna dialogu z islamem i judaizmem
podczas pielgrzymek Jana Pawła II do Polski        89
1. Pielgrzymki dialogiczne Jana Pawła II do Polski       89
2. Obóz Zagłady Auschwitz-Birkenau – pierwsza wizyta papieska w 1979 roku                    93
3. Spotkanie z przedstawicielami wspólnot żydowskich i muzułmańskich – Warszawa 17.06.1983 roku           95
4. Przemówienie do przedstawicieli Związku Religijnego Wyznania Mojżeszowego podczas trzeciej pielgrzymki do Polski – Warszawa 14.06.1987 roku                 98
5. Orędzie dialogu międzyreligijnego podczas papieskiej pielgrzymki w 1991 roku                  101
6. Ekumeniczny sens pielgrzymki w 1997 roku        105
7. Drohiczyn i modlitwa na Umschlagplatzu – pielgrzymka w 1999 roku 106
8. Pielgrzymka miłosierdzia w 2002 roku          110

Rozdział IV
Instytucjonalizacja dialogu międzyreligijnego        113
1. Rada Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu Religijnego   113
1.1. Komitet ds. Dialogu z Judaizmem          115
1.2. Komitet ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi    117
2. Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów         118
3. Polska Rada Chrześcijan i Żydów           122

Rozdział V
Międzyreligijne inicjatywy dialogu            126
1. Muzułmańskie                 126
2. Żydowskie                  137
3. Przykłady trialogu chrześcijańsko-muzułmańsko-żydowskiego   156
Zakończenie                   162
Bibliografia                   165
Indeks osób                   196