Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Media i polityka. Relacje i współzależności

Małgorzata Adamik-Szysiak

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2014
Stron: 384
Dział:
ISBN: 9788377844571
 
 
 

 

Książka pod redakcją Małgorzaty Adamik-Szysiak jest zbiorem studiów, których celem jest uchwycenie szeroko pojętych relacji i współzależności występujących na linii media – polityka, polityka – media. Autorzy w swych rozważaniach ukazują wielopłaszczyznowe spojrzenie na różnorodne aspekty powiązań sfery środków masowego przekazu i polityki. Wątki podejmowane przez badaczy prezentowane są zarówno przez pryzmat ustaleń teoretycznych, jak i autorskich badań empirycznych.