Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

W najdroższej Holandyjej... Szkice o ... kult. niderlandzk.

Piotr Oczko

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2009
Stron: 268
Terminus. Bibliotheca Classica, Seria 2 nr
Dział:
ISBN/ISSN: 9788371881404
Wydanie papierowe

10,00 9,00

Pozycja dostępna

 

Autor: Piotr Oczko

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2009

Terminus. Bibliotheca Classica, Seria 2 nr

Dział:

Stron: 268

ISBN/ISSN: 9788371881404

W najdroższej Holandyjej... Szkice o siedemnastowiecznym dramacie i kulturze niderlandzkiej

O książce:


Wiek XVII to w Niderlandach okres burzliwych przemian politycznych, gospodarczych i religijnych, czas kształtowania się holenderskiej państwowości, mentalności i świadomości narodowej, formowania się standardowego, ponaddialektalnego języka niderlandzkiego, konsolidowania się kalwinizmu i ekspansji kolonialnej. To również okres Złotego Wieku kultury niderlandzkiej, bujnego rozkwitu rzemiosła, malarstwa i piśmiennictwa. Literatura tego czasu staje się naturalnie zwierciadłem owych przemian, nośnikiem myślowego fermentu.
Każda z analizowanych sztuk prowadzić ma Czytelnika ku kwestii szerszej, pozaliterackiej. De wereld is een speeltoneel - świat jest teatrem, pisał najwybitniejszy z poetów tego okresu, Joost van den Vondel, odwołując się do popularnej topiki theatrum mundi. Moim zamiarem było zaś ukazanie kilku aspektów tego świata w tekście dramatu.
(ze Wstępu)