Publishing House
Proceed to the Publishing House

Marian Zdziechowski 1861-1938. W 70 rocznicę śmierci

red. Jan Skoczyński , red. Artur Wroński

Publisher: Księgarnia Akademicka, 2009
Page(s): 135
Publikacja Pracowni Filozofii Polskiej, 3
Section:
ISBN/ISSN: 9788371882241
Paper edition

5,00 PLN 4,50 PLN

In Stock

 

Author: red. Jan Skoczyński , red. Artur Wroński

Publisher: Księgarnia Akademicka, 2009

Publikacja Pracowni Filozofii Polskiej, 3

Section:

Page(s): 135

ISBN/ISSN: 9788371882241

Spis treści:

Słowo wstępne
Część I
Stanisław Borzym, Wątki francuskojęzyczne w twórczości Zdziechowskiego
Zbigniew Opacki, Doświadczenie Wschodu i Zachodu w biografi i intelektualnej Mariana Zdziechowskiego
Jan Krasicki, Zdziechowski a Rosja
Alvydas Jokubaitis, Wyobraźnia fi lozofi czna Mariana Zdziechowskiego
Leszek Gawor, Zagłada cywilizacji europejskiej a proces historyczny według Mariana Zdziechowskiego
Paulius V. Subačius, Marian Zdziechowski i arcybiskup Jerzy Matulewicz
Jan Skoczyński, Zdziechowski redivivus
Aleksander Ćuk, Marian Zdziechowski o nacjonalizmie
Krzysztof Wołodźko, Marian Zdziechowski - filozof czasu katastrofy
Jarosław Zoppa, Piękno tradycyjnej liturgii katolickiej i jej znaczenie dla życia chrześcijanina
Część II
Wypowiedź Artura Wrońskiego
Fragmenty pism Mariana Zdziechowskiego (według załączonych materiałów)