Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Zarządzanie. Kultura, media, dziedzictwo

red. Emil Orzechowski, red. Łukasz Gaweł

Attyka s.c., 2012
Stron: 252
Dział:
ISBN: 9788362139330
 
 
 

 

red. Emil Orzechowski, red. Łukasz Gaweł

Attyka s.c., 2012

Dział:

Stron: 252

ISBN: 9788362139330

Prezentowana Czytelnikowi antologia zawiera zbiór tekstów poświęconych różnym aspektom zarządzania postrzeganego z perspektywy nauk humanistycznych. Ta młoda dyscyplina naukowa wciąż nie ma ostro zarysowanych granic, metodologii ani precyzyjnie zdefiniowanego paradygmatu. Niniejszy tom ma być źródłem inspiracji, początkiem dyskusji wokół zawartych w nim propozycji pewnych uściśleń, kierunków badań, próbą porządkowania pojawiających się problemów. Na ten heterogeniczny, wieloaspektowy wymiar książki zwrócił uwagę jej recenzent, prof. dr hab. Marek Bugdol.
Mamy nadzieję, że książka ta wzbudzi zainteresowanie i przyczyni się do uporządkowania zakresów pojęciowych związanych z zarządzaniem; czas po temu najwyższy.