Publishing House
Proceed to the Publishing House

Europejskie dziedzictwo konstytucyjne

Alessandro Pizzorusso

KANCELARIA SEJMU, 2013
Page(s): 184
Section:
ISBN: 9788376662756
 
 
 

 

Alessandro Pizzorusso

KANCELARIA SEJMU, 2013

Section:

Page(s): 184

ISBN: 9788376662756

Książka Alessandra Pizzorussa, jednego z najwybitniejszych włoskich prawników-konstytucjonalistów, jest cennym uzupełnieniem polskojęzycznej literatury naukowej z zakresu komparatystyki prawniczej. Choć rozważania na temat relacji między wspólnym dziedzictwem konstytucyjnym a Unią Europejską, a zwłaszcza relacji między UE a systemami konstytucyjnymi poszczególnych państw członkowskich nie obejmują zmian wynikających z traktatu lizbońskiego, refleksje uczonego mają charakter ponad czasowy.