Publishing House
Proceed to the Publishing House

Wojna polsko-ukraińska. Lwów i Galicja Wschodnia 1918-1919

Michał Klimecki

Bellona.Wydawnictwo, 2020
Page(s): 292
Section:
ISBN: 9788311130593
 
 
 

 

Michał Klimecki

Bellona.Wydawnictwo, 2020

Section:

Page(s): 292

ISBN: 9788311130593

Tematem książki jest pierwsza wojna stoczona przez Drugą Rzeczpospolitą – słabo obecna w świadomości historycznej współczesnego Polaka, bo pozostająca w cieniu legendy wojny polsko-bolszewickiej. Autor nadał swojej relacji układ chronologiczny, opisując kolejne etapy zmagań, od kampanii lwowskiej (XI 1918-IV 1919), po próby ustalenia granicy wojskowej – szczególnie dokładna w opisie wypadków we Lwowie w listopadzie 1918 roku – rzucona jest tu na szersze tło ówczesnej sytuacji międzynarodowej, jak również rozwoju sytuacji politycznej w samej Polsce. Całość poprzedzona została syntetycznym omówieniem sytuacji w Galicji oraz szkicem mapy terenów objętych działaniami wojennymi.