Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Między ascezą a przepychem

Krzysztof Rafał Prokop

Polska Akademia Nauk, 2013
Stron: 454
Dział:
ISBN: 9788363760083

 

Krzysztof Rafał Prokop

Polska Akademia Nauk, 2013

Dział:

Stron: 454

ISBN: 9788363760083

Spis treści:

Wprowadzenie

Rola i miejsce przedmiotów codziennego użytku oraz przedmiotów zbytku w życiu średniowiecznych wspólnot zakonnych w świetle ich reguł:

Wstęp

Wykaz skrótów

I. Reguły zakonne w chrześcijańskiej starożytności i w średniowieczu

II. Przedmioty codziennego użytku i przedmioty zbytku we wczesnochrześcijańskich i średniowiecznych regułach zakonnych

1. Wskazania ogólne

2. Miejsce schronienia i wypoczynku (lokum)

3. Odzienie (ubiór i obuwie)

4. Pożywienie (pokarmy i napoje)

5. Inne

III. Oddziaływanie wzorców zawarych w regułach zakonnych na społeczeństwo średniowiecznej Europy (wybrane zagadnienia)

Zakończenie

Bibliografia

1. Źródła

2. Wybrana literatura

Materialna oprawa ingresów, konsekracji i pogrzebów biskupich w nowożytnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów:

Wstęp

Wykaz skrótów

I. Przedmiot i zakres analizy

II. Stan badań i podstawa źródłowa

III. Ordo caeremoniarum

1. Przebieg uroczystości

A. Sakra biskupia (konsekracja)

B. Ingres

C. Pogrzeb biskupa

2. Zagadnienie przestrzeni ceremonialnej

3. Funkcja ceremoniarza (mistrza ceremonii)

4. Fundusze i organizacja

IV. Elementy materialnej oprawy sakr, ingresów i pogrzebów członków staropolskiego episkopatu katolickiego

1. Ubiór

2. Insygnia

3. Środki transportu

4. Naczynia

5. Pożywienie

6. Umeblowanie

7. Oświetlenie

8. Funeralia

9. Militaria

10. Dokumenty oraz druki

11. Inne

A. Architektura okazjonalna

B. Baldachim

C. Chorągwie

D. Dzwony oraz instrumenty muzyczne

Podsumowanie

Bibliografia

1. Źródła archiwalne i współczesna prasa

2. Edycje źródłowe

3. Opracowania

Zakończenie

Spis ilustracji

Streszczenie