Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Lehahayer 2010, t. 1

red. Krzysztof Stopka

Historia Jagellonica. Towarzystwo Wydawnicze, 2010
Lehahayer; 1
Stron: 210
Dział:
ISBN: 20826184_01
 
 
 

 

Spis treści


Krzysztof Stopka, Słowo od redaktora

***

Lwowski Ewangeliarz ze Skewry: dzieło i recepcja

Małgorzata Smorąg-Różycka, Problem adaptacji wzorów bizantyńskich w skryptoriach Armenii Cylicyjskiej na przykładzie lwowskiego Ewangeliarza ze Skewry (1198/1199)

Krzysztof Stopka, Lwowscy właściciele ewangeliarza ormiańskiego z XII wieku

Joanna Wolańska, Motyw zwierząt zjadających się wzajemnie byłby do wyzyskania w katedrze na skalę większą: miniatury Ewangeliarza ze Skewry jako źródło inspiracji artystów pracujących przy odnowieniu katedry ormiańskiej we Lwowie

***

Z historii Ormian polskich: szkice i przyczynki

Edmund Kizik, Z działalności kupców ormiańskich w Gdańsku w XVII–XVIII wieku

Renata Król-Mazur, Kościelne bractwa ormiańskie w Kamieńcu Podolskim w wieku XVIII

Piruza Mnacakanian, Księga zgonów parafii ormiańskokatolickiej w Stanisławowie 1715–1739

Franciszek Wasyl, Ormianie w Horodence na przełomie XVIII i XIX wieku w świetle ormiańskokatolickich konskrypcji wiernych i rzymskokatolickich ksiąg metrykalnych (chrztów i ślubów)

***

Tożsamość Ormian polskich wczoraj i dziś

Krzysztof Stopka, Ormianie polscy czy ukraińscy? O sposobie pisania historii Ormian na ziemiach dzisiejszej Ukrainy Zachodniej

Ormianie polscy, co dalej? Stenogram dyskusji przedstawicieli środowiska ormiańskiego w Polsce, która odbyła się 8 czerwca 2009 roku w Krakowie, jako druga część konferencji naukowej Armenica Cracoviensia, spisały Monika Agopsowicz i Romana Obrocka

***

Noty o autorach artykułów i uczestnikach dyskusji