Publishing House
Proceed to the Publishing House

Historie Polski w XIX wieku. T.2 i 3. Historie polityczne część 1 i 2

red. Malgorzata Karpinska, red. Stanisław Wiech, red. Tomasz Gąsowski

WYDAWNICTWO DIG I.DACKA-GÓRZYŃSKA I S.GÓRZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA, 2013
Section:
ISBN: 9788371817823
 
 
 

 

W przeszłości polskiej wspólnoty ważny był moment, kiedy utraciła ona swą polityczną autonomię. To właśnie „długi wiek XIX”. Polska wspólnota nie zatraciła wtedy zdolności pisania — a w związku z tym kontynuowania — swej historii. Odnawia tę zdolność do dziś, w krytycznym dialogu z innymi historiami, które współtworzyła, albo z którymi może być zestawiana. Sama składa się z mnogości różnych historii, które krzyżują się między sobą, spotykają, współbrzmią i zarazem rozchodzą, rozwijają oddzielnie, niekiedy we wzajemnym dysonansie. Widząc i analizując tę mnogość, szukamy jednak tego, co wspólne, co pozwala nam odnieść się do zasobów kulturowej pamięci i kontynuować historię polskiej tożsamości. Temu właśnie zadaniu ma służyć przedkładana tutaj propozycja spojrzenia (a raczej kilkunastu spojrzeń) na polskie historie wieku XIX”
 

Prof. Andrzej Nowak,
Polskie wieki XIX: pamięci, fantazje i porównania

Oceniam recenzowany tom jako pozycję znakomitą. [...] Mam nadzieję, że tom pod redakcją Profesora Nowaka wzbudzi szerszą dyskusję w kręgu specjalistów i znajdzie licznych czytelników. To ostatnie jest może szczególnie ważne. Omawiane dzieło zaleca się wprawdzie wysokim standardem naukowym, ale z powodzeniem będzie czytane przez ludzi o szerokich zainteresowaniach, nie tylko humanistycznych”.

Prof. Jan Kieniewicz