Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Interakcyjne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy

red. Miroslaw Michalik, red. Anna Siudak, red. Pawłowska-Jaroń Halina

COLLEGIUM COLUMBINUM WACŁAW WALECKI SPÓŁKA JAWNA, 2013
Stron: 406
Dział:
ISBN: 9788376240879
Wydanie drukowane
 

70,00 63,00

Pozycja dostępna

 

Kolejny tom „Nowej Logopedii” dotyczy ważkich metodologicznie kwestii, które mieszczą się w paradygmacie badań nad interakcją w teorii i praktyce logopedycznej. Redaktorzy naukowi recenzowanego tomu przyjęli założenie metodologiczne, wedle którego: (1) interakcjonizm symboliczny to zbiór zasad rządzących postępowaniem we wszystkich fazach badania naukowego (tekstu, metatekstu i kontekstu), a nie tylko ograniczonych do etapu zbierania danych; (2) schemat postępowania badawczego wyklucza zarówno strategię hipotetyczno-dedukcyjną jak i wąsko indukcyjną; (3) interakcjonizm symboliczny skupia uwagę nie tylko na logice odkrycia – na tworzeniu koncepcji i tez, ale także na ich weryfikacji w działaniu językowym (w rozumieniu pragmalingwistycznym). prof. zw. dr hab. Jan Ożdżyński * Praca jest czwartym tomem serii wydawniczej Nowa Logopedia. Dotychczas wydane trzy tomy tejże serii są znakomitą wizytówką działalności naukowej Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. […]. Cały tom podporządkowany jest interakcyjnej funkcji języka, jej roli w zaburzeniach i rozwoju mowy. Zwrócenie uwagi przez Redaktorów tomu na interakcję językową ma szczególne znaczenie, ponieważ stanowi ona „osnowę procedur postępowania logopedycznego, jest żywiołem działań logopedy” (Grabias, 2007). Z tego też względu wybór tematyki artykułów, zawartych w recenzowanym tomie, należy ocenić jako szczególnie trafny i ciekawy badawczo. prof. UG dr hab. Stanisław Milewski