Publishing House
Proceed to the Publishing House

Trzeci Rzym. Rozwój rosyjskiej idei imperialnej

Dymitr Romanowski

Księgarnia Akademicka, 2013
Rosja. Wczoraj, dziś i jutro;
Page(s): 172
Section:
ISBN: 9788376383231
 
 
 

 

Dymitr Romanowski

Księgarnia Akademicka, 2013

Rosja. Wczoraj, dziś i jutro;

Section:

Page(s): 172

ISBN: 9788376383231

Niniejsza książka jest znakomitym przykładem studium jednej z najbardziej intrygujących idei: koncepcji Moskwy – Trzeciego Rzymu. Autor ukazuje dzieje jej kształtowania, począwszy od Rusi Moskiewskiej aż po intelektualne poszukiwania XX w., kreśląc szeroką panoramę filozoficznych, teologicznych i politycznych poglądów.

 

dr hab. s. Teresa Obolevitch