Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Metamorfozy społeczne t.7. Procesy socjalizacji w Drugiej Rzeczypospolitej 1914-1939

red. Anna Landau-Czajka, red. Katarzyna Sierakowska

Instytut Historii PAN, 2013
Stron: 352
Dział:
ISBN: 9788363352226

 

Kolejny tom w serii „Metamorfozy społeczne” przybliża wyjątkowo złożone zjawisko, jakim była socjalizacja w Drugiej Rzeczypospolitej: wychowanie i przekazywanie wiedzy w celu przystosowania jednostki do życia w społeczeństwie. Lata międzywojenne były okresem tworzenia nowego społeczeństwa i nowych w nim zachowań. Typowa „domowa” socjalizacja albo nie wystarczała, albo wręcz była przeszkodą w dostosowaniu się dziecka do życia w nowym społeczeństwie, a to ze względu na przemiany, które zaszły w czasie I wojny światowej w Europie, a zwłaszcza w samej Polsce, nieufność Polaków w stosunku do instytucji państwowych, w tym szkoły, oraz niejednolitość społeczeństwa. Należało wypracować nowy ideał obywatela dla nowego, niepodległego i demokratycznego państwa. Niniejszy tom zawiera teksty zgrupowane w dwóch blokach tematycznych. Z jednej strony autorzy koncentrują się tu na procesach socjalizacji zachodzących w szkole i związanych przede wszystkim z kształtowaniem poczucia obywatelskiego (część „Obywatele nowego państwa”, 10 artykułów), z drugiej obserwują kształtowanie się nowych wzorów kobiecości i męskości oraz ich wpływ na zdobywanie miejsca i pozycji w społeczeństwie (część „Role społeczne i rodzinne”, 8 szkiców). Teksty te pokazują dobitnie, że nie było zgody co do tego, jaki miał być ideał „nowego człowieka”. O całościowe ukształtowanie młodego człowieka, a i dorosłych, rywalizowały różne instytucje wychowawcze, organizacje polityczne i wyznaniowe. Najnowszy tom w serii „Metamorfozy społeczne” powinien stać się inspiracją do stawiania nowych pytań badawczych, jako że wskazuje też obszary, które wciąż nie zostały poddane dokładnej eksploracji.