Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Ćwiczenia laboratoryjne z analizy żywności

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2013
Stron: 182
Dział:
ISBN: 9788323129400
 
 
 

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2013

Dział:

Stron: 182

ISBN: 9788323129400

Skrypt przeznaczony jest dla studentów stacjonarnych i zaocznych uniwersyteckich, rolniczych oraz przyrodniczych studiów chemicznych o specjalności chemia i analiza żywności. Zawiera informacje dotyczące analizy różnych produktów żywnościowych i surowców stosowanych w produkcji środków spożywczych. Poznanie podstawowych metod analizy oraz ich zastosowanie w późniejszej pracy zawodowej jest niezbędną umiejętnością absolwenta kierunku chemicznego o specjalności żywność lub technologia żywności. Cenne informacje znajdą tu także pracownicy laboratoriów przemysłu spożywczego lub placówek zajmujących się kontrolą jakości żywności.

 

Wstęp / 7

Część I
ANALIZA CHEMICZNA
Przepisy BHP / 11
Wymagane w opracowaniach parametry analizy statystycznej / 13
Przygotowanie i mianowanie roztworów / 15
Ćwiczenie nr 1
Oznaczanie suchej masy w produktach żywnościowych / 23
Ćwiczenie nr 2
Oznaczanie wapnia w produktach mlecznych metodą objętościową / 27
Ćwiczenie nr 3
Oznaczanie wybranych składników produktów mlecznych / 31
Ćwiczenie nr 4
Oznaczanie ca2+ w wodach mineralnych / 39
Ćwiczenie nr 5
Oznaczanie mg2+ w wodach mineralnych / 45
Ćwiczenie nr 6
Oznaczanie witaminy e w żywności / 51
Ćwiczenie nr 7
Oznaczanie witaminy c w żywności / 57
Ćwiczenie nr 8
Wykorzystanie metod elektrochemicznych w analizie żywności / 63
Ćwiczenie nr 9
Oznaczanie barwników w żywności / 67
Ćwiczenie nr 10
Analiza produktów zbożowych / 77
Ćwiczenie nr 11
Analiza przetworów owocowo-warzywnych / 87
Ćwiczenie nr 12
Oznaczanie szczawianów rozpuszczalnych w wybranych grupach żywności / 97
Ćwiczenie nr 13
Oznaczanie tiocyjanianów w warzywach / 101
Ćwiczenie nr 14
Oznaczanie całkowitej zawartości związków fenolowych (tpc) w przyprawach i ziołach / 107
Ćwiczenie nr 15
Oznaczanie ß-karotenu w marchwi / 113
Ćwiczenie nr 16
Oznaczanie pektyn w surowcach i przetworach owocowo-warzywnych / 117
Literatura / 121

Część II
ELEMENTY ANALIZY MIKROBIOLOGICZNEJ ŻYWNOŚCI
Zasady pracy w laboratorium mikrobiologicznym / 125
Podstawowe informacje / 129
Ćwiczenie nr 1
Oznaczanie bakterii termofilnych tworzących przetrwalniki w produktach o wysokiej czystości / 143
Ćwiczenie nr 2
Oznaczanie liczby drożdży i pleśni w ziarnach zbóż, mące pszennej, żytniej oraz w chlebie żytnim i pszennym / 149
Ćwiczenie nr 3
Oznaczanie obecności i miana pałeczek Escherichia coli w mleku pasteryzowanym, śmietanie, jogurcie i lodach / 157
Ćwiczenie nr 4
Oznaczanie liczby bakterii Bacillus cereus w produktach dla dzieci i sproszkowanych produktach mlecznych / 165
Literatura / 179
Noty o autorach / 181