Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Teatry polskie w Poznaniu w latach 1850-1875. Repertuary, artystyczne idee, polityczne konteksty

Krzysztof Kurek

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, 2013
Stron: 728
Dział:
ISBN: 9788323225645
 
 
 

 

Krzysztof Kurek

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, 2013

Dział:

Stron: 728

ISBN: 9788323225645

Książka ukazuje dzieje sceny polskiej w Poznaniu w latach 1850–1875. Autor omawia główne nurty widowisk oraz zamieszcza szczegółową rekonstrukcję repertuaru wraz z obsadami i bibliografią recenzji. Warto podkreślić, że dotąd nie istniało zestawienie tak szczegółowych danych repertuarowych zebranych na podstawie afiszy oraz doniesień prasowych. Istotnym elementem są dwie antologie, z których pierwsza zawiera wybór recenzji, druga – gromadzi teksty prasowe odzwierciedlające koloryt życia w Poznaniu w drugiej połowie dziewiętnastego wieku. Całość uzupełniona została przez odpowiednio dobrany materiał ikonograficzny, w obrębie którego znalazły się m.in. dotychczas nigdy nie publikowane afisze teatralne. W otwierającym tom  szkicu „Ku własnej scenie. Teatry polskie w Poznaniu w latach 1850-1875” uwzględniono nie tylko występy zawodowych zespołów teatralnych, lecz także inne rodzaje widowisk. Panorama „przedstawień poznańskich” złożona została więc z opisów cyrkowych popisów, tresury koni, koncertów muzycznych, pokazów doświadczeń z dziedziny fizyki i chemii, występów iluzjonistów, a także prezentacji przygotowanych przez polskie zawodowe zespoły teatralne.