Publishing House
Proceed to the Publishing House

Osobowe środki pracy operacyjnej. Studium źródłoznawcze

red. Filip Musial

DANTE G. BARAN, G. FUGIEL SPÓŁKA JAWNA, 2013
Page(s): 452
Section:
ISBN: 9788389500366
 
 
 

 

red. Filip Musial

DANTE G. BARAN, G. FUGIEL SPÓŁKA JAWNA, 2013

Section:

Page(s): 452

ISBN: 9788389500366

W połowie lat 80. funkcjonariusze SB podkreślali, że „ponad 90% informacji uzyskiwanych w toku czynności operacyjnych pochodzi od osobowych źródeł formacji". Wykorzystywanie i działalność OZI nadal pozostaje jednym z najbardziej dyskutowanych publicznie zagadnień związanych z archiwaliami operacyjnymi komunistycznego aparatu represji. Temu zagadnieniu poświęcono niniejszy tom - prezentując w kilku artykułach najnowszy stan wiedzy odnośnie do problematyki funkcjonowania sieci agenturalnej, peerelowskiego aparatu represji, zarówno w ujęciu syntetycznym, jak i klasycznych „case studies".