Publishing House
Proceed to the Publishing House

Pęknięcia - granice przemiany. Tożsamościowe transgresje w literaturze XX i XXI wieku

red. Józef Wróbel

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, 2013
Page(s): 230
Section:
ISBN: 9788323335047
Printed edition
 

37,80 PLN 34,02 PLN

In Stock

 

red. Józef Wróbel

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, 2013

Section:

Page(s): 230

ISBN: 9788323335047

Zagadnienia tożsamości i transgresji budzą w ostatnich latach żywe zainteresowanie filozofów, psychologów, antropologów kultury, wreszcie literaturoznawców. W ten nurt poszukiwań, inspirowanych również zjawiskami najnowszej twórczości literackiej, wpisuje się niniejszy tom. Autorzy zebranych w nim tekstów postawili sobie za cel zbadanie problemu tożsamości w szczególnym powiązaniu z kwestią przekraczania granic, rozmaicie rozumianą transgresją. Tytułowe „pękniecie” wiąże się przede wszystkim z pytaniem o możliwość lub niemożliwość wyrażenia tego doświadczenia w literaturze.

W tomie zgromadzono teksty młodych badaczy z kilku ośrodków naukowych w Polsce. W swoich szkicach omawiają oni wybrane koncepcje tożsamości, odnosząc to pojęcie do dzieł literatury polskiej z ostatniego stulecia, ze szczególnym uwzględnieniem doby powojennej. Autorzy artykułów reprezentują różne dziedziny współczesnej humanistyki, jednak najmocniej odznacza się stanowisko literaturoznawców.
Z recenzji dr. hab. Sławomira Buryły, prof. UWM