Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Dawni Słowianie w tradycji polskiej I połowy XIX w.

Maciej Michalski

Wydawnictwo Poznańskie, 2013
Stron: 290
Dział:
ISBN: 9788371778469
 
 
 

 

Maciej Michalski

Wydawnictwo Poznańskie, 2013

Dział:

Stron: 290

ISBN: 9788371778469

Praca złożona jest z dziewięciu rozdziałów. Dwa pierwsze zawierają rozważania, odnoszące się do teoretycznych wymiarów prowadzonych analiz oraz przedstawiają wybrane kwestie poruszane przez słowianofilów w kontekście budowania tożsamości wspólnotowej. Trzeci rozdział omawia koncepcję Zoriana Dołęgi Chodakowskiego w rozprawie O SŁOWIAŃSZCZYŹNIE PRZED CHRZEŚCIJAŃSTWEM, którą uznaję za pracę podstawową, prezentującą pełną wizję jedności słowiańskiej. Kolejne rozdziały analizują próby podejmowane przez polskich słowianofilów zbudowania konkretnych wymiarów tożsamości wspólnotowej. Zakończenie prezentuje wyniki starań miłośników Słowiańszczyzny w budowaniu tożsamości etnicznej w zderzeniu z realiami życia społecznego oraz politycznego.

Ze Wstępu.