Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne

red. Edyta Majcher-Ociesa, red. Hubert Mazur, red. Wiesława Rutkowska

KIELECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE, 2012
Stron: 339
Dział:
ISBN: 9788360777480
 
 
 

 

Spis treści

 

Wiesława Rutkowska
Przedmowa

 

Edyta Majcher-Ociesa, Hubert Mazur, Wiesława Rutkowska, Hubert Wilk
Wstęp

 

Iwona Pogorzelska (Archiwum Państwowe w Kielcach)
Historia Archiwum Państwowego w Kielcach

 

Anna Smorąg (Archiwum Państwowe w Kielcach)
Działalność Archiwum Państwowego w Kielcach w zakresie kształtowania zasobu archiwalnego

 

Hubert Mazur (Archiwum Państwowe w Kielcach)
Działalność naukowa i wydawnicza Archiwum Państwowego w Kielcach w latach 1984-2011

 

Hubert Mazur (Archiwum Państwowe w Kielcach)
Rzecz o edukacyjnej funkcji Archiwum Państwowego w Kielcach

 

Jan Główka (Muzeum Historii Kielc)
Rola archiwaliów w budowaniu muzealnej narracji historycznej – stała wystawa historyczna „Z dziejów Kielc"

 

Wiesława Rutkowska (Archiwum Państwowe w Kielcach)
Materiały archiwalne do dziejów Iłży w starachowickim oddziale Archiwum Państwowym w Kielcach

 

Anna Rogowska (Archiwum Państwowe w Kielcach)
Źródła do badań nad rozwojem przestrzennym, urządzeniem i wyglądem miasta Jędrzejowa w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach

 

Wiktor Z. Łyjak (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Trzy organowe odsłony Archiwum Państwowego w Kielcach

 

Arkadiusz Toporski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Korespondencja rodzinna Wielopolskich z Chrobrza w Archiwum Państwowym w Kielcach

 

Edyta Majcher-Ociesa (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Materiały do aktywności gospodarczej Żydów w latach 1919-1939 w województwie kieleckim w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach

 

Sebastian Piątkowski (Instytut Pamięci Narodowej – Delegatura w Radomiu)
Akta organizacji konspiracyjnej Polska Niepodległa z lat 1940-1944 w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach

 

Hubert Wilk (Polska Akademia Nauk w Warszawie)
Zasób Archiwum Państwowego w Kielcach jako źródło do badań nad dziejami regionu świętokrzyskiego w dobie PRL

 

Jarosław Dulewicz (Kielce)
Listy wchodzące w skład zespołu archiwalnego Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych w Kielcach jako źródło do badań życia codziennego w województwie kieleckim w latach 1976-1980

 

Anna Jankowska (Archiwum Państwowe w Radomiu)
Źródła do dziejów Kielc w zasobie Archiwum Państwowego w Radomiu

 

Informacja o autorach

 

Indeks osób

 

Indeks miejscowości