Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Dziennikarze mediów lokalnych w Polsce. Między profesjonalizmem a koniecznością przetrwania

Lucyna Szot

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 2013
Stron: 414
Dział:
ISBN: 9788322933817
 
 
 

 

Publikacja analizuje aktualną kondycję środowiska dziennikarskiego mediów lokalnych Wrocławia w kontekście standardów profesjonalizmu i odpowiedzialności za stan demokracji, z uwzględnieniem uwarunkowań politycznych, ekonomicznych, prawnych i społecznych. W ostatnim dwudziestoleciu położenie i problemy dziennikarzy nie absorbowały zbytnio uwagi polskich badaczy mediów, czego wynikiem jest ogromny deficyt badań empirycznych i naukowej wiedzy o tym środowisku.

Przedmiotowa analiza wypełnia lukę badawczą, szczególnie w sferze badań empirycznych ilościowych i jakościowych. Mimo iż dziennikarstwo epoki multimediów nie poddaje się jednoznacznej ocenie, przyjęte ramy teoretyczne i metodologia badań umożliwiły wnikliwą diagnozę ideologii i mitologii dziennikarstwa, standardów zawodowych i uwarunkowań pracy w różnych redakcjach mediów lokalnych.