Publishing House
Proceed to the Publishing House

O formie rządu republikańskiego

Wawrzyniec Adam Rzewuski

Publisher: Księgarnia Akademicka, 2008
Page(s): 206
Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Polit, 23
Section:
ISBN/ISSN: 9788371881145

 

Author: Wawrzyniec Adam Rzewuski

Publisher: Księgarnia Akademicka, 2008

Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Polit, 23

Section:

Page(s): 206

ISBN/ISSN: 9788371881145

W tomie znajdziemy "najwybitniejszą syntezę myśli politycznej, na jaką zdobył się obóz staroszlachecki", choć poglądy autora spotykały się również z negatywną oceną, będąc uważane za wsteczne. Adam Wawrzyniec Rzewuski (1760-1825) jest uznawany za jednego z najważniejszych pisarzy politycznych dobu Sejmu Wielkiego. Studiował w Collegium Nobilium. Publikował w Zabawach Przyjemnych i Pożytecznych. Był posłem na sejm, posłem królewskim przy dworze duńskim, wreszcie posłem na Sejm Wielki. Po upadku Rzeczypospolitej pełnił funkcję marszałka szlachty guberni kijowskiej.