Publishing House
Proceed to the Publishing House

Różne formy, różne treści.Tom ofiarowany Profesorowi Markowi Świdzińskiemu

Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki, 2011
Page(s): 244
Section:
ISBN: 9788362100293
 
 
 

 

Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki, 2011

Section:

Page(s): 244

ISBN: 9788362100293

 Artykuły zgromadzone w tomie dedykowane są Profesorowi Markowi Świdzińskiemu w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej. Dzięki swej osobowości i talentom nauczycielskim Marek Świdziński pozyskał dla językoznawstwa wielu ludzi, także w środowisku informatycznym. Stał się współtwórcą szkoły strukturalistycznego i formalnego opisu języka, zwłaszcza składniowego, geograficznie obejmującej poza Warszawą – Białystok, Toruń, Olsztyn i Wrocław.