Publishing House
Proceed to the Publishing House

Alois Riegl, Georg Dehio i kult zabytków

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2012
Page(s): 140
Section:
ISBN: 9788363580025
 
 
 

 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2012

Section:

Page(s): 140

ISBN: 9788363580025

 Książka jest jedną z czterech antologii poświęconych tematyce ochrony i konserwacji zabytków, wydanych w 2012 r. nakładem Muzeum Pałacu w Wilanowie. Obok tomu Alois Riegl, Georg Dehio i kult zabytków, ukazały się: Kazimierz odnowiony, Wokół Wawelu i Zabytek i historia. Przypominamy jedną z najgłośniejszych debat o problemach ochrony zabytków, toczoną w XIX i na początku XX wieku w gronie wybitnych historyków sztuki i konserwatorów. 

Niech teksty, w których skupiają się rozmaite wątki: artystyczne, filozoficzne, ideologiczne, techniczne przemówią same za siebie. Sądzimy, że wiedza o tym, co leży u podstaw współczesnej praktyki ochrony zabytków i opieki nad nimi jest niezbędna wszystkim osobom zaangażowanym w oba te procesy zarządzania, tożsame przedmiotowo, ale nierzadko odmiennie motywowane i rozumiane co do efektu. Przypominamy, iż ich wspólną cechą powinien być głęboko przemyślany i uargumentowany szacunek dla dorobku minionych pokoleń i potrzeb następnych.