Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Nie ma historii bez człowieka.Studia z dziejów średniowiecza

Jadwiga Krzyżaniakowa

Instytut Historii UAM w Poznaniu, 2011
Stron: 441
Dział:
ISBN: 9788389407849

 
 
 

 

 Średniowieczne uniwersytety, kultura, Polska pierwszych Jagiellonów - Profesor Jadwigi Krzyżanowskiej ścieżki Klio...zbiór studiów wybitnej badaczki średniowiecza.

 
 
Bibliografia prac Profesor Jadwigi Krzyżaniakowej za lata 1956-2010(zestawił Zbyszko Górczak)
 
Wykaz doktorów i magistratów wypromowanych przez Profesor Jadwigę Krzyżaniakową(zestawił Wojciech Nowacki)
 
Mistrzowie, studenci, szkoły
 
Mateusz z Krakowa. Działalność w Pradze w latach 1355-1394
Henryk Totting z Oyty i jego prascy uczniowie
Studia praskie urzędników kancelarii Jadwigi i Jagiełły(Problem identyfikacji)
Wielkopolanie na Uniwersytecie Krakowskim w pierwszej połowie XV wieku
Praskie środowisko intelektualne w okresie przedhusyckim
Szkoły i kultura intelektualna średniowiecznego Poznania
 
Oczami Długosza i innych dziejopisów
 
Pojęcie narodu w Rocznikach Jana Długosza. Z problemów świadomości narodowej w Polsce w XV wieku
Pojęcie państwa i narodu w Rocznikach Jana Długosza
Eruditio et scientia w Długoszowych wizerunkach władców i biskupów
Niemcy w opinii Jana Długosza
Poglądy polskich kronikarzy średniowiecznych na Niemcy i stosunki polsko-niemieckie
 
Polityka, kultura, historia
 
Rozwój kultury w XII-XV wieku
Regnum Poloniae w XIV wieku. Perspektywy badań
Stanowisko polskiej elity intelektualnej wobec Jana Husa i husytyzmu � do roku 1420
Kancelaria królewska Władysława Jagiełły jako ośrodek kultury historycznej
Czy znali prawdę i czy chcieli ją powiedzieć? Wyrok wrocławski w zeznaniach świadków na procesie w 1422-1423 roku
Erudycja historyczna Zbigniewa Oleśnickiego w świetle jego zeznań na procesie w 1422 roku