Publishing House
Proceed to the Publishing House

Wczesnośredniowieczne odważniki i ciężarki ołowiane z Dąbrowy Górniczej-Łośnia

Dariusz Rozmus , Robert Bodnar , Bartłomiej Sz. Szmoniewski

Publisher: Księgarnia Akademicka, 2007
Page(s): 139
Zeszyty Łosieńskie,
Section:
ISBN/ISSN: 9788371880513

 

Author: Dariusz Rozmus , Robert Bodnar , Bartłomiej Sz. Szmoniewski

Publisher: Księgarnia Akademicka, 2007

Zeszyty Łosieńskie,

Section:

Page(s): 139

ISBN/ISSN: 9788371880513

Mikroregion osadniczy Dąbrowy Górniczej jest obszarem niezwykle bogatym w niestandardowe znaleziska archeologiczne pochodzące ze starszych faz wczesnego średniowiecza. Przedmiotem niniejszego opracowania są odważniki i ciężarki pozyskane w trakcie badań na stanowiskach 2 i 8 w Dąbrowie Górniczej-Łośniu. Katalog zawiera liczne tabele, rysunki oraz kolorowe zdjęcia.