Publishing House
Proceed to the Publishing House

W poszukiwaniu realności. Przemiany formy dramatycznej...

Mateusz Borowski

Księgarnia Akademicka, 2006
Page(s): 368
Section:
ISBN: 9788371888564

 

Mateusz Borowski

Księgarnia Akademicka, 2006

Section:

Page(s): 368

ISBN: 9788371888564

Opis:

Kompleksowe przedstawienie głównych nurtów rozwoju współczesnego dramatu, zjawisk kulturowych, z jakich czerpie on swoje inspiracje oraz jego konfrontacji ze światem współczesnym, mediami i dokumentowaniem rzeczywistości. Książka dostępna również w angielskiej wersji językowej (wydanie uzupełnione i rozszerzone).