Publishing House
Proceed to the Publishing House

Musica galiciana, t. 14. Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich

red. Grzegorz Oliwa

Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014
Page(s): 426
Section:
ISBN/ISSN: 9788379961177

 

Author: red. Grzegorz Oliwa

Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014

Section:

Page(s): 426

ISBN/ISSN: 9788379961177

Spis treści:

Od redaktora; 

Маpія Захайкевич (Kijów) – Каrрассу górale Ю. Коженьовського в контексті композиторської творчостi М. Вербицького, музично-театральної та пісенної культури Галичини;

Tadeusz Przybylski (Kraków) – Społeczna aktywność muzyczna w Krakowie w okresie zaboru austriackiego (1846–1918); 

Олександр Зелінський (Lwów) – Перший галицько-український гимн та “невідомий” твiр Михайла Вербицького; 

Urszula Buda (Rzeszów) – Początki kształcenia muzycznego w Przemyślu (do XIX wieku); 

Лідія Мельник(Lwów) – Концертне життя Львова 1824–1840 рр. у дзеркалі часопису “Мnemosyne”; 

Teresa Mazepa (Rzeszów) – Teatr lwowski za dyrekcji Wojciecha Bogusławskiego w latach 1795–1799 (zagadnienia repertuaru muzycznego); 

Tadeusz Maciejewski (Warszawa) – Notatki z przeszłości muzycznej benedyktynek przemyskich; 

Leszek Mazepa (Rzeszów) – Towarzystwo św. Cecylii we Lwowie (1826–1829); 

Tadeusz Maciejewski(Warszawa) – Kilka uwag o muzyce i muzykach z klasztoru oo. Karmelitów Trzewiczkowych w Trembowli; 

Любов Серганюк (Iwano-Frankowsk) – 3 історії вивчення церковної музики Галичини; 

Wiktor Łyjak (Warszawa) – Organy w kościołach franciszkanów konwentualnych na terenie Galicji;

Дмитро Колбін (Lwów) – Виступи Ференца Ліста у Львові; 

Andrzej Meissner (Rzeszów) – Nauczyciele muzyki w galicyjskich zakładach kształcenia nauczycieli w latach 1871–1918; 

Ольга Осадца (Lwów) – Українська музика в репертуарі польських видавців ХIХ - поч. XX ст.;

Люба Кияновська (Lwów) – Стиль сецесії в українській музиці першої третини 20-го сторіччя; 

Орест Яцків (Drohobycz) – Євсевій Мандичевський – музикознавець, композитор, педагог; 

Jerzy Skarbowski (Rzeszów) – Koncert K. Szymanowskiego we Lwowie i Krakowie; 

Наталія Толошняк (Iwano-Frankowsk) – Борис Кудрик у контексті галицької музичної культури; 

Тамара Гнатів (Kijów) – Солоспіви Д. Січинського в контексті европейської камерно-вокальної лірики XIX – початку XX ст.;

 Maria Sołtys (Warszawa) – Oratoria Mieczysława Sołtysa; 

Жанна Зваричук (Iwano-Frankowsk) – Творча постать Йосифа Кишакевича; Наталія Кашкадамова; 

Вікторія Бобицька(Lwów) – Українська піаністка Любка Колесса в рецензіях польської преси; 

Olga Popowicz (Rzeszów) – Z dziejów teatru ukraińskiego w Przemyślu; 

Ewa Nidecka (Rzeszów) – Z badań nad twórczością wczesnego okresu Romana Simowicza; 

Władysław Skwirut (Rzeszów) – Nie publikowane polskie pieśni ludowe z terenów Galicji Wschodniej, zanotowane w latach 1871–1876; 

Jerzy Potoczny (Rzeszów) – Nauczanie śpiewu i muzyki w seminariach Galicji doby konstytucyjnej.