Publishing House
Proceed to the Publishing House

Oficjum rytmiczne św. Franciszka z Asyżu.Restytucja muzyczn.

Iwo Huber Siekierka

Publisher: Ośrodek Studiów Franciszkańskich, 2006
Page(s): 147
Section:
ISBN/ISSN: 9788392028529
Paper edition

20,00 PLN 18,00 PLN

In Stock

 

Author: Iwo Huber Siekierka

Publisher: Ośrodek Studiów Franciszkańskich, 2006

Section:

Page(s): 147

ISBN/ISSN: 9788392028529

Opis:

Oficjum rytmiczne ku czci œw. Fanciszka z Asyżu autortswa Juliana ze Spyry należy do najbardziej interesujšcych kompozycji religijno-liturgicznych póŸnego œredniowiecza. W Pracy tej autor dokonał restytucji muzycznej wspomnianego oficjum na podstawie najstarszych rękopisów muzycznych. Studium to przybliża zarazem ducha kompozycji muzycznych okresu, w którym notuje się dekadencję chorału gregoriańskiego.