Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Temat polemiki: Polska. Najważniejsze polskie spory ideowo-polityczne

red. Jacek Kloczkowski

Ośrodek Myśli Politycznej, 2013
Stron: 378
Dział:
ISBN: 9788362628476
 
 
 

 

red. Jacek Kloczkowski

Ośrodek Myśli Politycznej, 2013

Dział:

Stron: 378

ISBN: 9788362628476

Odwoływaniu się w toczonej dziś debacie publicznej do sporów z minionych stuleci polskiej historii, jako punktów odniesienia dla współczesnych konfliktów i dylematów, nie towarzyszy na ogół pogłębiona refleksja na temat owych przywoływanych wydarzeń i zjawisk. Zarazem to szukanie analogii historycznych wskazuje na rosnące zapotrzebowanie na zakorzenienie obecnych polskich sporów intelektualnych i politycznych w rodzimej tradycji. Wychodząc mu naprzeciw, a zarazem pragnąc, aby proces ten dokonywał się z większą dbałością o znajomość rzeczywistego przebiegu i znaczenia przywoływanych sporów z przeszłości, jak również chcąc zwrócić uwagę na inne, o podobnej wadze, lecz zapomniane bądź lekceważone, Ośrodek Myśli Politycznej przygotował książkę Temat polemiki: Polska.