Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Antroponimia Tatarów litewsko-polskich w przekroju historycznym

Leonarda Dacewicz

Trans Humana, 2012
Stron: 260
Dział:
ISBN: 9788361209850
 
 
 

 

Leonarda Dacewicz

Trans Humana, 2012

Dział:

Stron: 260

ISBN: 9788361209850

Spis treści

ZAGADNIENIA WSTĘPNE
1. Ustalenia ogólne i założenia metodologiczne
2. Etnonim Tatar i inne określenia
3. Stan badań
4. Źródła

ROZDZIAŁ I
HISTORIA OSADNICTWA, STRUKTURA SPOŁECZNA ORAZ SYTUACJA EKONOMICZNA, PRAWNA, WYZNANIOWA I JĘZYKOWA TATARÓW LITEWSKO-POLSKICH
1. Terytorium i osadnictwo
2. Osadnictwo tatarskie na Podlasiu
3. Struktura społeczna i prawna oraz źródła utrzymania ludności tatarskiej
4. Wyznaniowa organizacja Tatarów
5. Chrystianizacja Tatarów. Kościół i ludność chrześcijańska wobec Tatarów
6. Język Tatarów

ROZDZIAŁ II
ANTROPONIMIA TATARÓW LITEWSKO–POLSKICH W PRZEKROJU HISTORYCZNYM
1. Imiona
   1.1. Imiona Tatarów w XVI–XVII wieku
   1.2. Imiona Tatarów w XVIII wieku
   1.3. Imiona Tatarów w XIX i XX wieku
2. Przydomki i przezwiska
3. Nazwiska
   3.1. Typy semantyczne i strukturalne nazwisk
   3.2. Sposoby identyfikacji Tatarów litewsko-polskich w przekroju historycznym
   3.3. Sposoby identyfikacji kobiet

ZAKOŃCZENIE

SŁOWNIK NAZW OSOBOWYCH TATARÓW LITEWSKO-POLSKICH
 Rozwiązanie skrótów źródeł
 Rozwiązanie skrótów słowników i literatury
 Inne skróty

LITERATURA
SUMMARY