Publishing House
Proceed to the Publishing House

Nad rzeką Kamienną. Ziemie Kielecka w czasach okupacji 1939-1945. Wspomnienia dowódcy oddziału GL i AL

\"Góral\" Stefan Szymański

Aspra-JR, 2013
Page(s): 374
Section:
ISBN: 9788375454222
 
 
 

 

\"Góral\" Stefan Szymański

Aspra-JR, 2013

Section:

Page(s): 374

ISBN: 9788375454222

 "Praca godna jest uwagi i polecenia. Jej zaletą jest to, iż niektóre fakty publikowane są po raz pierwszy oraz to, że podjęto próby prostowania wielu wcześniejszych nieścisłości i przekłamań. Autor nie pomija również trudnych, do dziś kontrowersyjnych tematów, szczególnie dotyczących współpracy z Sowietami oraz konfliktów z NSZ. Praca swoją treścią uzasadnia potrzebę kontynuowania dalszych badań ruchu partyzanckiego w Polsce w latach okupacji niemieckiej 1939-1945. 

Należy podkreślić, że w związku z interesującą problematyką oraz profesjonalną jej prezentacją, wzbogaconą ikonografią i schematami działań bojowych, inicjatywa wydania powyższego opracowania ze wszech miar godna jest poparcia, mimo że opisane w niej wydarzenia nie zawsze są jednoznaczne."
dr hab. Zygmunt Kazimierski