Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Postmedia. Cyfrowy kod i bazy danych

Piotr Celiński

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2013
Stron: 220
Dział:
ISBN: 9788377843529
 
 
 

 

Piotr Celiński

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2013

Dział:

Stron: 220

ISBN: 9788377843529

 Książka jest poszukiwaniem wzajemnych odniesień i wyjaśnień, weryfikacją "kompatybilności" pomiędzy dorobkiem i warsztatem humanistyki, jej teoriami, mapami pojęciowymi i słownikami a płynnymi, znajdującymi się w stanie nieustannej remediacji bytami cyfrowego uniwersum technokulturowego. Na tym tle stawia pytanie o kondycję postmedialną, czyli status centralnej dla wiedzy o kulturze komunikacji kategorii medium/mediacje w konfrontacji z cyfrowym kodem i bazami danych. "Postmedia..." mają wszelkie walory po temu, aby stać się książką ważną dla polskiej humanistyki w ogóle; porządek medioznawczy został w niej bezkolizyjnie włączony w paradygmat dyskursów i nauk humanistycznych jako nieuchronny dla współczesnej kultury standard. Nie trop poboczny czy aneks do jakiegoś dyskursu czy nurtu wiodącego w humanistyce, ale nieodzowny dla niej styl uprawiania wiedzy w epoce mediów cyfrowych.