Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Media regionalne a zainteresowania kulturalne młodzieży. Studium pedagogiczne

Magdalena Sasin

Uniwersytet Łódzki Wydawnictwo, 2013
Stron: 318
Dział:
ISBN: 9788375258233

 

Magdalena Sasin

Uniwersytet Łódzki Wydawnictwo, 2013

Dział:

Stron: 318

ISBN: 9788375258233

 Współcześnie często podkreśla się konieczność wykorzystywania w badaniach nad edukacją dorobku innych dyscyplin szeroko rozumianej humanistyki. Recenzowana książka należy do prac, które takie właśnie zadanie realizują. Problematyka podjęta przez Magdalenę Sasin sytuuje się w obszarze zainteresowań kilku dziedzin nauki o człowieku. Autorka sięga w swojej książce nie tylko do tekstów pedagogicznych, psychologicznych i socjologicznych, lecz także do opracowań z medioznawstwa i teorii kultury. Praca ma więc charakter interdyscyplinarny (...).

 
W wielu opracowaniach media są traktowane jako źródło zagrożeń dla prawidłowego rozwoju młodzieży i być może dlatego zauważalna jest wśród pedagogów tendencja do „odprawiania egzorcyzmów” nad tym fragmentem kulturowej rzeczywistości. Dla Magdaleny Sasin medialne otoczenie współczesnego człowieka jest przede wszystkim ciekawym terenem pedagogicznych eksploracji. Nie poucza ona „jak powinno być”, natomiast jest wyraźnie zafascynowana obszarem swych badań, co przekłada się na atrakcyjność lektury jej książki. Jest to interesujące, dobrze napisane opracowanie, które znakomicie wpisuje się w pedagogiczną debatę nad mediami i kulturą popularną.
 
Z recenzji dra hab. Witolda Jakubowskiego,
 
prof. Uniwersytetu Wrocławskiego