Publishing House
Proceed to the Publishing House

Polskość w Australii. O dwujęzyczności, edukacji i problemach Polonii na antypodach

Ewa Lipińska

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, 2013
Page(s): 194
Section:
ISBN: 9788323335061

 
 
 

 

Ewa Lipińska

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, 2013

Section:

Page(s): 194

ISBN: 9788323335061

 Polskość w Australii to praca poświęcona zagadnieniom związanym z adaptacją osiedleńców w nowym środowisku na przykładzie Polaków zamieszkałych w Australii oraz problemom odnoszącym się do ich tożsamości, implikującym stosunek do kultury rodzimej, w której główne miejsce zajmuje język odziedziczony. Książka zawiera rozdziały dotyczące m.in. australijskiej polityki edukacyjnej w stosunku do imigrantów oraz polskiego szkolnictwa etnicznego ze szczególnym uwzględnieniem bilingwizmu dzieci i jego badaniem za pomocą specjalnie opracowanego testu.

 
„Książka Ewy Lipińskiej znajdzie wielu czytelników wśród badaczy reprezentujących różne dyscypliny naukowe. Przedstawione w niej dane, teorie naukowe, analizy, wykresy, cytowane wypowiedzi użytkowników języka to inspirujący materiał dla socjologów,  pedagogów, a także specjalistów zajmujących się polityką językową. Szczególnie zainteresowani będą z pewnością językoznawcy – glottodydaktycy i socjolingwiści podejmujący badania nad wielojęzycznością, językami odziedziczonymi itp. W monografii Ewy Lipińskiej znajdą oni przegląd definicji wielu ważnych pojęć i teorii oraz istotne wskazówki metodologiczne”.    
Z recenzji dr hab. Grażyny Zarzyckiej, prof. UŁ            
 
 
Ewa Lipińska – adiunkt w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ. Autorka i współautorka licznych artykułów z zakresu glottodydaktyki, podręczników dla uczących się języka polskiego jako obcego, m.in.: Kiedyś wrócisz tu... (1997, wyd. dwuczęściowe 2003, 2005), Nie ma róży bez kolców. Ćwiczenia ortograficzne dla cudzoziemców (1999, wyd. II popr. i uzup. 2009), Z polskim na ty (2003), Umiesz? Zdasz? (2009), Polski bez tajemnic. Język polski dla studentów niemieckojęzycznych (cz. I – 2009, cz. II – 2010), Z ziemi włoskiej do Polski. Manuale di grammatica polacca per Italiani (2010) oraz monografii: Język ojczysty, język obcy, język drugi. Wstęp do badań dwujęzyczności (2003), ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego (2005), Między językiem ojczystym a obcym. Nauczanie i uczenie się języka odziedziczonego w chicagowskiej diasporze polonijnej (2012). Współredagowała m.in. Przewodnik po egzaminach certyfikatowych (2005), Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego (2006), Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1–C2 (2011). W kręgu jej zainteresowań naukowo-badawczych znajdują się zagadnienia związane z dwujęzycznością, metodyką nauczania języka polskiego jako odziedziczonego oraz rozwijaniem sprawności pisania.