Publishing House
Proceed to the Publishing House

LingVaria 2006, nr 2

Publisher: Księgarnia Akademicka, 2006
Page(s): 140
LingVaria, 2
Section:
ISBN/ISSN: 9788371889462
Paper edition

10,00 PLN 9,00 PLN

In Stock

 

Author:

Publisher: Księgarnia Akademicka, 2006

LingVaria, 2

Section:

Page(s): 140

ISBN/ISSN: 9788371889462

LingVaria - czasopismo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, poświęcone zagadnieniom języka polskiego i polonistycznego językoznawstwa, jego historii i współczesności.

Aleksander Kiklewicz: Dyfuzja semantyczna w języku i tekście II
Władysław Śliwiński: Poetyzmy z rzeczownikami oznaczającymi twory przyrody nieożywionej w wierszach polskich od XVI do XX w.
Aleksander Zajda: Staropolskie nazwy osób, występujących przed sądem, oparte na prasł. *per-ti, i ich historia w języku polskim
Kazimierz Sikora: Liczebniki w gwarach Podtatrza (Podhale, Spisz, Orawa)
Mirosław Skarżyński: O prof. Henryku Ułaszynie (w 50. rocznicę śmierci)
Ze wspomnień Henryka Ułaszyna - Brückneriada
Anna Seretny: Wskaźnik czytelności tekstu jako pomoc w określaniu stopnia jego trudności
Jarosław Łachnik: Analiza aktywności słowotwórczej zaimka sam (opis gniazdowy)
Agnieszka Rabiej: Perspektywy języka polskiego w Unii Europejskiej. Przykład irlandzki
Anna Stepowany: Opisy leksykograficzne dopowiedzeń frazeologicznych i ich homonimów we współczesnych ogólnych słownikach języka polskiego