Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Wyznaczniki gatunkowe felietonu drugiej połowy XIX wieku na przykładzie tekstów Henryka Sienkiewicza, Bolesława Prusa i Aleksandra Świętochowskiego

Magdalena Pietrzak

UNIWERSYTET ŁÓDZKI, 2013
Stron: 346
Dział:
ISBN: 9788375258240
 
 
 

 

Magdalena Pietrzak

UNIWERSYTET ŁÓDZKI, 2013

Dział:

Stron: 346

ISBN: 9788375258240

 Monografia Magdaleny Pietrzak Wyznaczniki gatunkowe felietonu drugiej połowy XIX w. (na przykładzie tekstów Henryka Sienkiewicza, Bolesława Prusa i Aleksandra Świętochowskiego) jest niezwykle cennym uzupełnieniem stosunkowo bogatej literatury poświęconej felietonowi jako gatunkowi wypowiedzi, ponieważ dokładnie, metodycznie i modelowo prezentuje początki dziejów tego gatunku - trwałego składnika polskiej i nie tylko rodzimej publicystyki. Książka pozwala weryfikować sądy na temat wyznaczników felietonu, jego statusu gatunkowego, wkładu pojedynczych (wybitnych, jak wiadomo) twórców w kształtowanie i stabilizowanie elastycznych od początku norm gatunkowych. Jest niezwykle wartościowym uzupełnieniem opracowań prasoznawczych, odnoszących się do felietonistyki jako formy prasowego przekazu. Stanowi także dopełnienie badań historycznoliterackich nad spuścizną najwybitniejszych reprezentantów pozytywizmu. Wpisuje się bardzo udatnie nie tylko w lingwistyczne badania nad gatunkami prasowymi, lecz także we współczesną genologię lingwistyczną fundowaną na językoznawczych koncepcjach tekstologicznych. Zastosowanie klasycznej już wersji polskich badań tekstologicznych, eksponujących delimitację tekstu, jego organizację tematyczną i pragmatykę do badań początku dziejów gatunku dało znakomite rezultaty.

 
(Z recenzji prof. dr hab. Marii Wojtak)