Publishing House
Proceed to the Publishing House

Fides ex visu

red. Ryszard Knapiński, red. Aneta Kramiszewska

TOWARZYSTWO NAUKOWE KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II, 2011
Page(s): 224
Section:
ISBN: 9788373065505
 
 
 

 

 "W świetle pism Nowego Testamentu nie tylko "słuchanie" słowa, chociaż dominujące (Rz 10,14-17: fidex ex auditu), ale także "widzenie" dzieł Bożych ma wielkie znaczenie w procesie dochodzenia do wiary i poznania Jezusa Chrystusa, a w rezultacie do pełni spotkania z Bogiem. W szczególności taką wartość miały czynione przez Chrystusa cuda i znaki, a wśród nich największy - zmartwychwstanie (J 20,11: et vidit et credidit). Dwie drogi dochodzenia do wairy nie istnieją obok siebie, ale należy widzieć je komplementarnie, jako dwa aspekty tego samego duchowego procesu we wnętrzu człowieka (Mt 11.2-5). W ten sam sposób, bo za pomocą słów i cudownych znaków była później głoszona przez apostołów i uczniów Chrystusowa Ewangelia (Dz 4.20)."

(fragm, Wstępu)