Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Topografie dyskursów płci. Krytyczne studium nad tożsamością rodzajową polskiej młodzieży

Wojciech Siegień

Scholar Wydawnictwo Naukowe, 2013
Stron: 228
Dział:
ISBN: 9788373836532

 

Wojciech Siegień

Scholar Wydawnictwo Naukowe, 2013

Dział:

Stron: 228

ISBN: 9788373836532

 Autorowi udało się skutecznie podważyć dyskurs, w którym osadzonych jest wiele studiów na temat młodzieży. Jego badania wskazują, jak dużo miejsca w świadomościowych konstruktach młodych ludzi zajmują nierozwiązane konflikty, lęk przed odrzuceniem, lęk przed innością, strach przed przekroczeniem granic. Z badań tych wyłania się dyskurs młodzieży zalęknionej, której tożsamość jest dyscyplinowana do nie-mówienia.

Książka Wojciecha Siegienia jest jedną z niewielu prac pedagogicznych inspirowanych konstruktywizmem, które zostały poświęcone problematyce młodzieży w perspektywie genderowej.
z recenzji dr hab. Lucyny Kopciewicz, prof. UG
 
Wojciech Siegień, absolwent Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia na Wydziale Psychologii UW oraz w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. W 2011 r. obronił doktorat na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.  Pracuje jako adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Mieszka w Gdańsku i w Czechach Orlańskich.