Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Edukacja polonistyczna w dobie dygitalizacji

Aleksandra Dziak

Wydawnictwo KUL, 2012
Stron: 258
Dział:
ISBN: 9788377025543

 

Aleksandra Dziak

Wydawnictwo KUL, 2012

Dział:

Stron: 258

ISBN: 9788377025543

 "Książka Aleksandry Dziak dotyczy zagadnienia ważnego i aktualnego. Autorka podjęła - jak sama pisze - próbę ( trzeba zaznaczyć, że próbę udaną) zaadoptowania zdobyczy teorii i praktyki nauk pedagogicznych oraz teorii i praktyki literatury do nowej sytuacji technologicznej i medialnej dyskursu edukacji. 

Dziak z sukcesem pokazuje zmiany, który dokonują się w sferze myślenia o nauczaniu i uczeniu się na poziomie ponadgimnazjalnym; wskazuje na nieuchronność tych zmian, inspirowaną już to wymogami współczesnej  cywilizacji i wciąż kształtującego się społeczeństwa informacyjnego, już to zapisami prawnymi, które udzielają sankcji nauczaniu na odległość z wykorzystaniem technologii cyfrowych.
Autorka dostrzega wielopoziomowość oddziaływań tych technologii, prezentuje ich możliwości w sferze metod uczenia się i przedmiotu nauczania. Tym samym uczestniczy w budowaniu świadomości polonisty nie tylko jako tego, kto będzie wykorzystywał narzędzia digitalne w celu udoskonalenia i uatrakcyjnienia nauczania, ale także tego, kto będzie potrafił wzbogacić tradycyjne treści nauczania o te najnowsze, przy jednoczesnym pokazaniu ciągłości i ewolucyjności kultury."
  - dr hab. Ewa Szczęsna, prof. UW