Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Antoni Podraza (1920-2008) Człowiek - uczony - polityk

red. Stanisław Grodziski, red. Grzegorz Nieć

Księgarnia Akademicka, 2013
Stron: 124
Dział:
ISBN: 9788376382814
 
 
 

 

 Książka poświęcona pamięci profesora Antoniego Podrazy (1920-2008) wydana została w piątą rocznicę śmierci tego zasłużonego historyka, działacza społecznego i politycznego.

"Był znakomitym historykiem i dydaktykiem z powołania. Szukał w dziejach prawidłowości i odpowiedzi na pytania, które nasuwała teraźniejszość; dążył do precyzyjnej syntezy. Potrafił wyłowić zdolnych uczniów, konsekwentnie nimi kierował i wspierał ich. (...) Ujmujący i życzliwy, świetny mówca, wysłuchiwany z uwagą i przyjemnością (...). Był osobowością nietuzinkową i niepospolitą; mistrzem, przyjacielem, kolegą - serdecznym, uśmiechniętym."

(fragm.)

SPIS TREŚCI 

Zamiast uzasadnienia. Refleksja zbiorowa ...7 
 
I. Przyjaciele o Antonim Podrazie ...9 
 
Koleżeński nekrolog. Antoni Podraza (15 X 1920 – 28 I 2008) ...11 
Stanisław Grodziski, Antoni Podraza – wspomnienie o przyjacielu ...15 
Władysław A. Serczyk, Wspomnienie o Profesorze Antonim Podrazie ...19 
Feliks Kiryk, Ad multos annos. Profesor Antoni Podraza ukończył 15 października osiemdziesiąty rok życia ...27 
Anegdoty ...29 
 
II. Antoni Podraza (1920-2008). Życie i działalność ...33 
 
Paweł Sękowski, Antoni Podraza na Uniwersytecie Jagiellońskim ...35 
Grzegorz Nieć, Antoni Podraza jako polityk ...49 
Joanna M. Dziewulska, Spuścizna profesora Antoniego Podrazy w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie jako źródło do historii ruchu ludowego ...65 
 
III. Wspomnienia, materiały, wywiady ...71 
 
Antoni Podraza, Studenci historii na Uniwersytecie Lwowskim w latach II wojny światowej. Ze wspomnień własnych ...73 
Waldemar Kania, Wywiad z Antonim Podrazą ...83 
Łukasz Tomasz Sroka, Profesor przekonał mnie do nauki ...113 
 
Indeks osób ...117 
 
Spis ilustracji ...121