Publishing House
Proceed to the Publishing House

Norwida koncepcja literatury. Obszary dyskursu i reinterpretacji: gatunki, kategorie, konwencje

Dorota Plucińska

Akademia Humanistyczna im. A.Gieysztora, 2013
Page(s): 294
Section:
ISBN: 9788375491616
 
 
 

 

Dorota Plucińska

Akademia Humanistyczna im. A.Gieysztora, 2013

Section:

Page(s): 294

ISBN: 9788375491616

 Rzecz stanowi klarowny i konsekwentny dyptyk literaturoznawczy, zbierający wnioski z najważniejszych pól norwidowskiego dyskursu, który obserwujemy od ponad stu lat. Książka p. Plucińskiej uświadamia nam, jak wiele zawdzięczamy na różnych polach refleksji literaturoznawczej temu "najbardziej współczesnemu". Inną ważną cechą (i zaletą) tej propozycji wydawniczej jest swobodne operowanie przez Autorkę nowoczesnym warsztatem literaturoznawczym, co pozwala przyjrzeć się Norwidowi w nowych, a niekiedy wręcz niespodziewanych ujęciach, jak np. w szkicu poświęconym intertekstualności, w którym zestawia graficzno-tekstową humoreskę "Klary Nagnioszewskiej samobójstwo" z komiksem. Problematyka genologiczna - intelektualny mianownik tej książki - nie wyczerpuje jej zawartości. Końcowe partie pracy sięgają do sprawy szczególnie dla poznania tej twórczości istotnej, do problematyki aksjologicznej.

prof. dr hab. Józef Fert