Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Odpowiednie dać słowu słowo

Wacław Sadkowski

Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013
Stron: 237
Dział:
ISBN: 9788377805480
 
 
 

 

Wacław Sadkowski

Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013

Dział:

Stron: 237

ISBN: 9788377805480

 Niniejsze, drugie wydanie tej książki ukazuje się ponad dziesięć lat po wydaniu pierwszym (Warszawa 2002). Uzupełnione jest o przegląd najcenniejszych–moim zdaniem–i najbardziej znamiennych dokonań w dziedzinie przekładu literackiego, opublikowanych w pierwszych kilkunastu latach wieku XXI, oraz o charakterystykę kilku dokonań wcześniejszych, które nie znalazły odbicia w edycji poprzedniej.

Dokonałem w wydaniu obecnym pewnych uściśleń i uzupełnień bio– i bibliograficznych, a także merytorycznych; znaczną część tych korektur zawdzięczam Łaskawym Recenzentom wydania pierwszego: pani profesor Monice Adamczyk–Garbowskiej, oraz panom profesorom Edwardowi Balcerzanowi i Henrykowi Markiewiczowi. Pozwalam sobie złożyć Im wyrazy najszczerszej wdzięczności za uwagę, jaką zechcieli poświęcić mej książce, której wydanie drugie ma Im niezmiernie wiele do zawdzięczenia.