Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Zeszyty Językoznawcze 2012/1 Krakowskie debiuty

red. Renata Przybylska, red. Olivia Bartyzel, red. Monika Biesaga

Księgarnia Akademicka, 2012
Stron: 120
Dział:
ISBN: 9788376380919
 
 
 

 

OD REDAKCJI
Z wielką radością przekazujemy w ręce Czytelników pierwszy numer „Zeszytów Językoznawczych” Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pomysłodawcami tej serii byli doktoranci Wydziału Polonistyki UJ i właśnie z myślą o młodych naukowcach seria ta powstała – chcielibyśmy, aby mogli oni publikować tutaj wyniki prowadzonych przez siebie badań językoznawczych.
Zamieszczone w tym tomie artykuły i recenzje zostały przygotowane zarówno przez osoby, które obecnie przygotowują swoje dysertacje, jak i te, które zakończyły już studia doktoranckie na Wydziale Polonistyki UJ. Tom daje przegląd ich zainteresowań językoznawczych. Czytelnik znajdzie więc tutaj artykuły poświęcone zagadnieniom semantycznym, leksykalnym, frazeologicznym, a ponadto teksty związane z problematyką językowego obrazu świata, stereotypu czy spójności tekstu. Całość dopełniają recenzje najnowszych publikacji lingwistycznych, które ukazały się na krajowym rynku wydawniczym.
Publikacja powstała dzięki zaangażowaniu wielu osób. Chcemy w tym miejscu serdecznie podziękować opiekunowi naukowemu projektu, prof. dr hab. Renacie Przybylskiej. Dziękujemy także opiekunom naukowym doktorantów-autorów oraz recenzentom publikowanych w tomie prac. Wyrazy wdzięczności za okazaną nam pomoc, także finansową, oraz życzliwe wsparcie naszego przedsięwzięcia kierujemy ponadto do Pana Dziekana, prof. dr. hab. Jacka Popiela oraz Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Redakcja