Publishing House
Proceed to the Publishing House

Adam Mickiewicz w kontekstach kulturowych dawnych i współczesnych

red. Irena Jokiel, red. Małgorzata Burzka-Janik

UNIWERSYTET OPOLSKI, 2012
Page(s): 350
Section:
ISBN: 9788373955219
 
 
 

 

red. Irena Jokiel, red. Małgorzata Burzka-Janik

UNIWERSYTET OPOLSKI, 2012

Section:

Page(s): 350

ISBN: 9788373955219

 Wiele z uwarunkowanych historycznie sporów o Mickiewicza wygasło, pojawiły się inne, ale jedno nie budzi wątpliwości: dziedzictwo mistrza słowa poetyckiego wciąż nas z odległości osacza. Jego inspiracyjna siła ujawnia się zarówno w dialogu intertekstualnym artystów, którzy do Mickiewicza nawiązują, jak i w niezliczonych egzegezach badaczy, tropiących jego ślady w kontekstach literacko-kulturowych. Świadczą o tym także prace zebrane w niniejszym tomie podejmujące hermeneutycznie zorientowany dialog z Mickiewiczem i jego dziełami.


Praca adresowana jest do pracowników naukowych, nauczycieli języka polskiego, jak i uczniów szkół średnich oraz wszystkich tych, którzy interesują się twórczością i biografią Adama Mickiewicza.